Dregt federal

La documentaziun dal dretg federal è ina part integrala fixa dal portal d'internet da la regenza svizra. Cuntegns che sa refereschan directamain al chantun Grischun, stattan a disposiziun per rumantsch.

https://www.efd.admin.ch/content/efd/rm/home/das-efd/gesetzgebung.html